Cursul de Fitotehnie transmite studenţilor principalele elemente tehnologice, specifice fiecărei plante de cultură mare, în corelaţie cu particularităţile biologice şi cerinţele acestora faţă de factorii de vegetaţie. Cunoaşterea factorilor care influenţează şi determină nivelul producţiei şi calitatea acesteia.
Cursul ofera studentilor notiuni fundamentale despre regimul de apa din sol si modalitatile de reglare a acestuia, astfel incat sa corespunda cerintelor plantelor cultivate, dar in acelasi timp sa se asigure folosirea cu economie maximă a apei de irigare.
Cursul “Management” are scopul de a oferi cursanților cunoștințele teoretice fundamentale de înțelegere a importanței managementului într-o firmă sau instituție și a dezvoltării abilităților acestora cu scopul de a forma viitori antreprenori în domeniul agronomic.
Cursul are ca scop insuşirea noţiunilor legate de rolul marketingului în activitatatea întreprinderii, a metodelor economice de investigare a pieţei produselor agricole şi agroalimentare şi a metodelor analiză economică a cererii şi ofertei în cadrul schimburilor de mărfuri, precum şi a componentelor de bază ale mixului de marketing ( produs, preţ, distribuţie şi promovare)
Prezentare generala. Scurt istoric al plantelor medicinale si aromatice. Cunoasterea principiilor active. Forme de preparate medicinale.
Obiectul Zootehniei generale cuprinde următoarele părţi principale:
- importanţa, situaţia şi perspectivele creşterii animalelor;
- bazele taxonomice ale creşterii animalelor ( specia, rasa şi individul);
- însuşirile individuale ale animalelor ( exteriorul, condiţia, constituţia, precocitatea, capacitatea de valorificare a hranei, rezistenţa organică, sănătatea, longevitatea şi producţia de lapte, carne, grăsime, lână, păr, piei, pielicele şi blănuri);
- bazele procesului de creştere şi dezvoltare ( bazele biologice ale creşterii, particularităţile creşterii şi dezvoltării la animale, factorii de influenţă, urmărirea şi dirijarea creşterii);
- bazele genetice şi ameliorative ale creşterii animalelor (genotipul, accidentele în transmiterea genotipului, ereditatea sexului, dezvoltării, conformaţiei şi aptitudinilor animalelor, selecţia, transferul de embrioni, potrivirea perechilor şi metodele de ameliorare).