Anatomia umană este ramura anatomiei care studiază alcatuirea corpului uman.
Cursul prezinta noţiuni de bază ale statisticii matematice, cu aplicabilitate în studiul proceselor biologice. Sunt introduse elemente de calcul probabilistic, de teoria selecţiei, teoria estimaţiei, corelaţiei şi regresiei şi de analiză dispersională , precum si notiuni referitoare la structurarea si analiza unui sistem biologic in functie de multimea intrarilor, a starilor interne si a iesirilor.Conceptele teoretice sunt insotite de exemple si probleme rezolvate, lucrarea finalizandu-se cu un set de exercitii aplicative.
Scopul acestei discipline este de a dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.

Utilizarea calculatorului pentru activitatea de tehnoredactare, realizarea calculelor tabelare, realizarea graficelor, crearea prezentarilor in Power Point.

Organizarea celulară studiază structurile funcționale ale celulei împreună cu procesele biologice generale de desfășurare a etapelor vitale.
Cursul de Pedologie urmăreste să transmite studenților competențe legate de identificarea factorilor limitativi ai solurilor, cunoașterea principalelor proprietăți fizice, chimice și biologice ale acestora precum și utilizarea rațională a resurselor de sol
Diagnoza principalelor filumuri de animale nevertebrate. Criterii utile in clasificare. Sistematica micro- și macro-nevertebratelor.