Anatomia comparată sau anatomia comparativă este o disciplină de sinteză care studiază, pe baza datelor de anatomie descriptivă, embriologie și paleontologie, comparat și evolutiv organele sau sistemele de organe în seria animală (sau, mai frecvent, în seria nevertebratelor și în seria vertebratelor) mergând de la formele cele mai simple la cele mai complexe, comparându-le între ele pentru a scoate în evidență trăsăturile comune și diferențele existente.
Abordarea sistematică a studiului biochimiei se va face în două părţi:
- partea I-a – biochimia structurală care se ocupă cu studiul structurii
şi proprietăţilor substanţelor constitutive ale organismelor vii.
- partea II-a – metabolismul care se ocupă cu studiul proceselor de biosinteză şi biodegradare ale substanţelor constitutive ale organismelor vii în raport cu mediul înconjurător.
Cunoaşterea compoziţiei chimice a organismelor vegetale şi a formării şi depozitării lor în mediul în care plantele se dezvoltă va permite în viitor specialiştilor să imagineze cum interacţionează moleculele nevii din alcătuirea organismelor vii pentru a genera şi perpetua viaţa.
Cursul perimite cunoaşterea lumii vegetale prin intermediul descrierii şi clasificării plantelor în sisteme organizate ierarhic.
Cursul își propune:
- Cunoaşterea obiectului şi a metodelor de cercetare ale sistematicii vegetale, a taxonomiei vegetale şi a sistemelor de clasificare propuse de-a lungul timpului.
- Caracterizarea, în ordinea evoluţiei, a principalelor grupuri de organisme vegetale şi prezentarea legăturilor filogenetice existente între acestea.
- Descrierea principalelor specii de plante şi menţionarea importanţei acestora pentru mediu şi activităţile umane.

Cursul “Ecologie generala” oferă informațiile necesare pentru formarea unei concepții ecologice solide, înțelegerea efectelor antropice asupra ecosistemelor, evitarea dezechilibrelor și aplicarea măsurilor pentru restaurarea ecologică

Genetica studiază modul în care organismele vii moștenesc caractere, numite trăsături, de la precursorii lor; de exemplu, copiii seamănă adesea cu părinții. Genetica urmărește să stabilească ce trăsături sunt moștenite și să explice cum sunt transmise aceste trăsături din generație în generație.

Scopul acestei discipline este de a dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.

Cursul “Tehnica experimentala” ofera notiuni fundamentale pentru planificarea și organizarea experiențelor, recoltarea datelor, analiza, interpretarea și valorificarea rezultatelor experimentale.