Microbiologia reprezintă o ramură a biologiei , care se ocupă cu studiul microorganismelor unicelulare, invizibile cu ochiul liber (ciuperci microscopice, alge, bacterii, virusuri, protozoare) și influența acestora asupra oamenilor și a altor organisme.
Parazitologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul morfologiei şi biologiei paraziţilor, precizând relaţiile care se stabilesc între paraziţi şi gazdele lor.
Imunologia este o ramură a ştiinţelor biologice şi medicale care se ocupă cu studiul componentelor sistemului imunitar şi al mecanismelor de răspuns imun, dezvoltate de organismul uman sau animal.
Fitocenologia (phyton gr. – plantă ; konosis gr. – care se asociază,
se reuneşte; logos gr. ştiinţă, vorbire) este o ştiinţă biologică de sinteză ce
studiază covorul vegetal în strânsă interdependenţă cu mediul în care acesta se
dezvoltă.
Studiază relaţiile de intercondiţionare şi influenţare reciprocă dintre
comunităţiule vegetale şi complexul de factori ecologici (sol, climă, factori biotici,
istorico- genetic).
Cursul ofera studentilor notiuni fundamentale despre modalitatea de interactiune a grupelor de molecule nevii din organismele vii, pentru a constitui, mentine si perpetua starea vie, cu aplicabilitate in domeniul medicinei.
Studiul erediatii si variabilitatii caracteristicilor calitativsi cantitative ale plantelor
Aplicarea mecanismelor genetice ale plantelor in ameliorarare
Folosirea marcherilor genetici in ameliorarre