Biologia celulară, sau citologia, este o disciplină care studiază celulele: structura lor, organitele pe care le conțin, fiziologia lor, interacțiile lor cu mediul înconjurător, ciclul lor de viață, diviziunea și moartea lor. Studiul este făcut atât la nivel microscopic cât și la nivel molecular. Cercetările de biologie celulară cuprind întreaga gamă a organismelor, de la organisme unicelulare ca bacteriile și protozoarele până la multitudinea de celule specializate din organismul uman.
Conţinutul disciplinei asigură studenţilor cunoştiinţele necesare pentru a întelege necesitatea conservării biodiversității, strategiile privind conservarea biodiversitaţii, desemnarea şi rolul ariilor naturale protejate, reglementările naţionale şi internaţionale, în scopul conservării diversităţii biologice şi valorificarea durabilă a bioresurselor

Cursul prezintă funcțiile organelor organismului animal și al omului.
Fiziologia plantelor este o ramură a ştiinţelor biologice care se ocupă cu studiul vieţii plantelor.
Genetica studiază modul în care organismele vii moștenesc caractere, numite trăsături, de la precursorii lor; de exemplu, copiii seamănă adesea cu părinții. Genetica urmărește să stabilească ce trăsături sunt moștenite și să explice cum sunt transmise aceste trăsături din generație în generație.

Cursul “Limba engleză” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.