Disciplina pune la dispoziția studenților informații privind indicii de calitate a principalelor produse agricole. De asemenea, a factorilor de influență a calității produselor agricole.

Entomologia este o ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor. Ca etimologie, „entomologia” provine din cuvintele grecești entomos = segmentat, întretăiat și logos = știință. Deci este știința care se ocupă cu studiul animalelor cu corpul segmentat, adică al insectelor.

Cursul ofera studentilor posibilitatea de a studia comportamentul intraspecific și interspecific al animalelor sau oamenilor și interacțiunea acestora cu mediul lor, atât la nivel individual, cât și la nivel populațional, prin metoda observatiei.
In cadrul cursului de “Fitopatologie” studentii vor studia factorii primari, atât biotici cât și abiotici, care produc boli la plante, bolile propriu-zise ale plantelor și al metodele de prevenire și combatere a acestora.
Cursul de Plante medicinale realizeaza familiarizarea studentior cu speciile de plante medicinale cultivate si spontane, dar si materiile prime vegetale obinute din acestea si modul de intrebuintare pentru diverse afectiuni.