Cursul prezinta sursele de energie utilizata in agricultura. Se acorda un spatiu amplu energiei mecanice dar si energiei electrice si surselor de energie regenerabile.
Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de vedere al organizării, compoziţiei şi structurii biomoleculelor componente, precum şi al proceselor complexe de transformare a acestora, în corelaţie cu efectele energetice asociate reacţiilor metabolice.
Cunoaşterea substratului biochimic al materiei vii, şi a mecanismelor reacţiilor biochimice oferă cheia înţelegerii ştiinţifice a fenomenelor particulare lumii vii cum ar fi: procesele fiziologice normale sau patologice, formarea speciilor, variabilitatea, ereditatea, reproductibilitatea, adaptabilitatea etc.
Datorită posibilităţilor fizico-chimice moderne de investigare, biochimia s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult, făcând posibilă evaluarea structurii moleculare a vieţii, deschizând porţi spre domenii noi de cercetare, cum ar fi: secvenţionarea ADN, obţinerea unor noi combinaţii genetice, elucidarea mecanismului de control al metabolismului şi al proceselor de transport prin membranele celulare etc.
Cursul are drept obiectiv instruirea studentilor in domeniile biofiziciii si agrometeorologiei.
Morfologia si anatomia plantelor.
Scopul acestei discipline este de a dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.

Cursul de "Matematica si Statistica" are drept scop dezvoltarea unor abilitati de aplicare a elementelor de programare liniara, neliniara si statistica in agricultura.
Probleme precum"Structura optima a culturilor vegetale", "Rotatia culturilor", "Problema de transport" sunt cateva dintre aplicatiile rezolvate matematic in cadrul cursului.
Cursul “Topografie si desen tehnic” oferă studenților noțiuni și principii de bază ale topografiei, ridicărilor planimetrice și ridicărilor nivelatice, dezvoltând totodată abilitățile necesare acestora pentru desfășurarea activităților practice de acest tip.