Cursul prezinta principalele surse de energie utilizate in agricultura.

Cursul de Entomologie prezinta studentilor speciile de animale daunatoare culturilor agricole. Se prezinta de asemenea biologia, ecologia si metodele de combatere a acestora.
Cursul de Fitopatplogie se adreseaza studentilor din anul al doilea si are urmatoarele obiective: cunoasterea patogenilor plantelor: virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci; epidemiologia si ecologia bolilor plantelor; profilaxia si terapia bolilor plantelor
Cursul de Fiziologia plantelor are menirea de a informa studenții cu privire la mecanismele principalelor procese fiziologice în vederea stabilirii celor mai potrivite tehnologii de cultură.
Sa cunoasca mecanismele de stocare , transmitere si utilizare a informatiei genetice.
Scopul acestei discipline este de a dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.
Disciplina de Pedologie are ca obiective: prezentarea elementelor ce stau la baza clasificarii solurilor, structura Sistemului Roman de Taxonomie a Solurilor, caracterizarea claselor si tipurilor de sol formate in conditiile Romaniei, fertilitatea naturala a acestora, pretabilitatea pentru diferite folosinte, identificarea factorilor restrictivi pentru productia agricola, stabilirea masurilor de ameliorare care se impun pentru cresterea potentialului de productie.