Agrochimia este o ştiinţă interdisciplinară care se ocupă de problemele generale ale chimizării agriculturii. Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii legate de folosirea îngrăşămintelor şi amendamentelor, în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor şi proprietăţile fizico-chimice ale solului. Viitorii specialiști agronomi trebuie să capete deprinderi pentru determinarea prin metode specifice a stării de fertilitate a solului, a stării de nutriţie a plantelor, iar prin interpretarea indicilor agrochimici să stabilească cauzele dereglărilor nutriţionale şi să poată lua măsuri de corecţie, care să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, fără degradarea mediului înconjurător.
Agrotehnica are ca principale capitole:
Factorii de vegetatie, Lucrarile solului, Recunoasterea buruienilor, Combaterea buruienilor, Asolamente si rotatii de culturi, Agrotehnica diferentiata.
Cursul de Bonitarea terenurilor agricole are ca scop insusirea de catre studenti a metodologiei de evaluare calitativa a terenurilor, incadrarea în clase de favorabilitate a acestora pentru diverse folosinte, culturi agricole; precizarea capacitatii de productie a terenului pentru diferite plante de cultura, plantatii pomicole si viticole, pajisti naturale, plecand de la notele de bonitare. Stabilirea celor mai rationale repartitii a culturilor agricole in teritoriu, respectiv fundamentarea lucrarilor de zonare a productiei agricole, elaborarea hartilor de favorabilitate pentru diverse culturi si folosinte.
Fitotehnia este ştiinţa agronomică care elaborează tehnologiile de cultivare a plantelor de cultură pe baza cunoaşterii biologiei şi a cerinţelor acestora faţă de factorii de vegetaţie, în scopul obţinerii unor producţii ridicate şi de calitate, în condiţii de eficienţă economică şi de protecţie a mediului înconjurător.
Îmbunătățiri funciare este denumirea dată pentru un ansamblu de lucrări care au ca scop prevenirea consecințelor nefavorabile ale acțiunii factorilor naturali asupra terenurilor și asigurarea folosirii pământului în condiții de eficiență și productivitate sporită, prin îndiguiri, desecări, irigații, amendamente calcaroase, asolamente, plantații etc.

Acest ansamblu de măsuri duce la modificarea radicală și pe lungă durată, în sens favorabil, a potențialului productiv al terenurilor agricole, prin valorificarea solurilor neproductive sau mărirea fertilității unor soluri slab productive.
Tehnica experimentala urmărește familiarizarea studenților cu realizarea unor experiențe simple care sa permită alegerea în conditii de obiectivitate a unor variante performante de soiuri, hibrizi, doze de îngrășăminte, norme de udare, lucrări ale solului etc.

Cursul “Tehnologii horticole (Legumicultură)” pune la dispozitia studentilor informatii cu privire la  sortimentul de plante legumicole, bazele biologice ale cultivarii plantelor legumicole, relatiile acestora cu factorii de mediu si tehnologia de cultura.