Cunoaşterea elementelor esențiale ale sistemului de gestionare a producției ecologice vegetale şi animale (legislaţie, principii şi practici de cultivare şi de creştere a animalelor în sistem ecologic, impactul asupra mediului şi biodiversităţii) de către studenţi vor conduce la utilizarea adecvată a noţiunilor specifice agriculturii ecologice, precum şi la dezvoltarea unor acţiuni responsabile faţă de utilizarea şi conservarea resurselor de mediu, faţă de aplicarea cadrului legislativ privind certificarea fermelor şi a produselor ecologice, precum şi faţă de definirea elementelor tehnico-economice şi de management care stau la baza organizării şi funcţionării unei ferme/exploataţii ecologice.
Cusul de Ameliorarea plantelor si producere de samanta este structurat in 3 parti: Ameliorare generala, Ameliorare speciala si Producerea de samanta. Prima parte cuprinde un capitol introductiv cu informatii legate de importanta si definirea disciplinei si mai multe capitole in care sunt abordate iobiectivele de ameliorare si metodele de ameliorare. Partea speciala trateaza obiectivele si metodele de ameliorare la principalele specii agricole. Partea a treia se refera la metodologia producereii de seminte
Cursul este destinat studentilor Facultatii de Agricultura, specializarea Agricultura, anului IV, cursuri cu Frecventa Redusa si isi propune sa-i instruiasca pe acestia in problemele atat de complexe ale filierelor agro-alimentare pe care le parcurg produsele agricole, de la producator la livrarea in comert sau ca materii prime pentru indusriile specifice.
Cursul are ca obiectiv obtinerea de furaje de origine vegetala pentru animale
Cursul de Fitotehnie transmite studenţilor principalele elemente tehnologice, specifice fiecărei plante de cultură mare, în corelaţie cu particularităţile biologice şi cerinţele acestora faţă de factorii de vegetaţie. Cunoaşterea factorilor care influenţează şi determină nivelul producţiei şi calitatea acesteia.
Cursul “Management” are scopul de a oferi cursanților cunoștințele teoretice fundamentale de înțelegere a importanței managementului într-o firmă sau instituție și a dezvoltării abilităților acestora cu scopul de a forma viitori antreprenori în domeniul agronomic.
Obiectul Zootehniei generale cuprinde următoarele părţi principale:
- importanţa, situaţia şi perspectivele creşterii animalelor;
- bazele taxonomice ale creşterii animalelor ( specia, rasa şi individul);
- însuşirile individuale ale animalelor ( exteriorul, condiţia, constituţia, precocitatea, capacitatea de valorificare a hranei, rezistenţa organică, sănătatea, longevitatea şi producţia de lapte, carne, grăsime, lână, păr, piei, pielicele şi blănuri);
- bazele procesului de creştere şi dezvoltare ( bazele biologice ale creşterii, particularităţile creşterii şi dezvoltării la animale, factorii de influenţă, urmărirea şi dirijarea creşterii);
- bazele genetice şi ameliorative ale creşterii animalelor (genotipul, accidentele în transmiterea genotipului, ereditatea sexului, dezvoltării, conformaţiei şi aptitudinilor animalelor, selecţia, transferul de embrioni, potrivirea perechilor şi metodele de ameliorare).